หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา ศธจ.เพชรบูรณ์
 หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา

เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   [30 มีนาคม 2566]

รายละเอียดข่าว : แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เอกสารแนบ : หนังสือถึงหน่วยงานและคณะกรรมการ

                   หนังสือนมัสการพระศรีพัชโรดม

                   ประกาศแต่งตั้ง

                  

                  

                  

                  

อ่าน 243 ครั้ง