หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา ศธจ.เพชรบูรณ์
 หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา

เรื่อง : แผนพัฒนาการศึกษาภาคเหนือ พ.ศ.2566-2570 (ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566)   [13 มิถุนายน 2566]

รายละเอียดข่าว : แผนพัฒนาการศึกษาภาคเหนือ พ.ศ.2566-2570 (ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566)

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลดหนังสือแนบ

                   เล่มแผนพัฒนาการศึกษาภาคเหนือ

                  

                  

                  

                  

                  

อ่าน 262 ครั้ง