หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา ศธจ.เพชรบูรณ์
 หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา

เรื่อง : รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566   [21 มิถุนายน 2566]

รายละเอียดข่าว : รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566

เอกสารแนบ : หนังสือถึงอนุกรรมการ

                   หนังสือนมัสการพระศรีพัชโรดม

                   รายงานการประชุม (ปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษา)

                  

                  

                  

                  

อ่าน 2571 ครั้ง