หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา ศธจ.เพชรบูรณ์
 หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา

เรื่อง : แผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566)   [20 กรกฎาคม 2566]

รายละเอียดข่าว : แผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566)

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลดหนังสือแนบ

                   เล่มแผนที่นำทาง

                   แผ่นประชาสัมพันธ์

                  

                  

                  

                  

อ่าน 3246 ครั้ง