หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา ศธจ.เพชรบูรณ์
 หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา

เรื่อง : แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566   [22 กันยายน 2566]

รายละเอียดข่าว : แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลดหนังสือแนบ

                   เล่มเอกสารแผนพัฒนาการศึกษา

                  

                  

                  

                  

                  

อ่าน 452 ครั้ง