หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา ศธจ.เพชรบูรณ์
 หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ระบบแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP)   [11 ตุลาคม 2566]

รายละเอียดข่าว : ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำโครงการแพลตฟอร์มด้านการศึกษา เพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงประชาสัมพันธ์การสมัครใช้ระบบแพลตฟอร์มข้างต้น รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลดหนังสือแนบ

                  

                  

                  

                  

                  

                  

อ่าน 692 ครั้ง