หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา ศธจ.เพชรบูรณ์
 หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา

เรื่อง : แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   [08 มีนาคม 2567]

รายละเอียดข่าว : แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เอกสารแนบ : รูปเล่มเอกสารแผนปฏิบัติการ ฯ

                   หนังสือส่งหน่วยงานในจังหวัด

                   หนังสือส่ง สป.ศธ.

                   หนังสือส่ง ศธภ.17

                   หนังสื่อส่ง ศธภ. 1-18

                   หนังสือส่ง ศธจ. 77 จังหวัด

                  

อ่าน 340 ครั้ง