ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ศธจ.เพชรบูรณ์
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง : ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   [06 ธันวาคม 2561]

รายละเอียด/เอกสารแนบ : ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังไฟล์แนบนี้

อ่าน 1240 ครั้ง