ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ศธจ.เพชรบูรณ์
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง : ประกาศประกวดราคาเช่าจ้างเช่ารถยนต์ปฏิบัติการศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   [03 พฤษภาคม 2562]

รายละเอียด/เอกสารแนบ : ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคาเช่าจ้างเช่ารถยนต์ปฏิบัติการศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

อ่าน 1561 ครั้ง