ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ศธจ.เพชรบูรณ์
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง : ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563   [14 เมษายน 2563]

รายละเอียด/เอกสารแนบ : ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังไฟล์แนบ

อ่าน 950 ครั้ง