ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ศธจ.เพชรบูรณ์
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง : รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2566 (แบบ สขร.1)   [24 พฤศจิกายน 2566]

รายละเอียด/เอกสารแนบ : รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2566 (แบบ สขร.1) รายละเอียดดังไฟล์แนบ

อ่าน 214 ครั้ง