ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ศธจ.เพชรบูรณ์
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง : รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2566 (แบบ สขร.1)   [13 มีนาคม 2567]

รายละเอียด/เอกสารแนบ : รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2566 (แบบ สขร.1)

อ่าน 61 ครั้ง