แหล่งเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษ ศธจ.เพชรบูรณ์
 แหล่งเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษ
ที่ รายการ เว็บไซต์
1 เว็บภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับ ม.ต้นและ ม.ปลาย http://eng24.ac.th/
2 เว็บสำหรับการทดสอบภาษาอังกฤษ CEFR https://www.efset.org/th/english-score/cefr
3 เว็บทดสอบภาษาอังกฤษฟรี http://www.bkkenglish.com/placement-test
4 เว็บสถาบันภาษาอังกฤษ http://english.obec.go.th/english/2013/index.php/th
5 ชุดสื่อการสอนภาษาอังกฤษ สพฐ. http://www.obec.go.th/news/72111
6 รวมเว็บเรียนภาษาอังกฤษ https://engfinity.co.th
7 เว็บภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล https://ภาษาอังกฤษออนไลน์.com
8 ภาษาอังกฤษสำหรับอาชีวะ และ กศน. Echove https://www.facebook.com/echoveth/videos/1555943084529113/