จดหมายข่าว
 จดหมายข่าว  


เรื่อง >>  วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 " ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565”

รายละเอียด >>  วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 15.15 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรม" ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565” เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 โดยมี ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นางมณีรัฎ เทียมครู รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และข้าราชการ บุคลากร ศธจ.เพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระประจำสำนักงาน และแสดงมุทิตาจิตรดน้ำดำหัวตามประเพณีสงกรานต์ ณ ศธจ.เพชรบูรณ์ >>การรดน้ำดำหัวถือเป็นประเพณีปฏิบัติสืบต่อกันมาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ทุกภาคส่วนจะได้รดน้ำขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือเทศกาลสงกรานต์ อนึ่งการจัดงานวันนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสืบทอดประเพณีไทยอันดีงาม และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนให้อยู่คู่คนไทยสืบต่อไป ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

 

   อ่าน 66 ครั้ง