จดหมายข่าว
 จดหมายข่าว  


เรื่อง >>  วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน (ม.ท.ศ.) และ เตรียมการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนพระราชทาน (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565 ระดับภาค

รายละเอียด >>  วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน (ม.ท.ศ.) และ เตรียมการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนพระราชทาน (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565 ระดับภาค โดยมี ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน ศึกษาธิการภาค 17 เป็นประธานประชุม พร้อมด้วย ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระราชรัตนมุนี ศธภ.17 จ.พิษณุโลก

 

   อ่าน 159 ครั้ง