จดหมายข่าว
 จดหมายข่าว  


เรื่อง >>  วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อแสดงเจตนารมณ์บูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการดำเนินงานการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นฐาน จังหวัดเพชรบูรณ์

รายละเอียด >>  วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อแสดงเจตนารมณ์บูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการดำเนินงานการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นฐาน จังหวัดเพชรบูรณ์ (Community based treatment and rehabilitaion : CBTx) โดยมี นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีบันทึกข้อตกลง ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

 

   อ่าน 45 ครั้ง