จดหมายข่าว
 จดหมายข่าว  


เรื่อง >>  วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 สุ่มรายชื่อผู้โชคดีรับแท็บเล็ต จากการรณรงค์ฉีดวัคซีน ในเด็ก 5-11 ปี

รายละเอียด >>  วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ สุ่มรายชื่อผู้โชคดีรับแท็บเล็ต จากการรณรงค์ฉีดวัคซีน ในเด็ก 5-11 ปี จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทั่วโลก องค์การอนามัยโลก เผยความจำเป็นที่เด็ก 5-11 ปี ควรได้รับวัคซีน หลังจากที่พบมีข้อมูลการติดเชื้อเพิ่มขึ้น และมีความเสี่ยง มีอาการรุนแรง และแพร่เชื้อได้เช่นเดียวกับผู้ใหญ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงมีนโยบายรณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ในเด็ก 5-11 ปี เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค โดยเฉพาะกลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มที่ต้องเข้ารับการศึกษาระดับประถมศึกษา หากเด็กมีการติดเชื้อโดยไม่รู้ตัว จะทำให้เชื้อแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การได้รับวัคซีนจะทำให้การแพร่กระจายของโรคน้อยลงและสามารถควบคุมการระบาดได้ที่ ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจและอนุญาตให้บุตรเข้ารับการฉีดวัคซีนดังกล่าว >>นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีดำริการรณรงค์ การได้รับวัคซีนเชิงรุก ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 มีนาคม 2565 ด้วยการลุ้นรางวัลผู้รับวัคซีนฯ เป็น แท็บเล็ต ซึ่งเป็นเครื่องมือเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ จำนวน 11 เครื่อง ในการสุ่มรายชื่อผู้โชคดีในครั้งนี้ จะกระจายรางวัลอย่างทั่วถึง จำนวน 11 อำเภอ อำเภอละ 1 เครื่อง สำหรับรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลแท็บเล็ต (จำนวน 11 รางวัล อำเภอละ 1 รางวัล) ในการรับวัคซีนเชิงรุก เด็กอายุ 5-11 ปี สุ่มรายชื่อโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 27 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมเมืองราด อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ มีดังนี้ 1. ด.ช.เจษฎา ติบออด ต.น้ำร้อน อ.เมืองเพชรบูรณ์ ลำดับที่ 5702 2. ด.ญ.กมลวรรณ คุงดิน ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี ลำดับที่ 5113 3. ด.ญ.ลภัสรดา(ธัญรัตน์) ศรีคำมี ต.วัดป่า อ.หล่มสัก ลำดับที่ 3644 4. ด.ช.วีรภาพ ไวยปิติ ต.วังท่าดี อ.หนองไผ่ ลำดับที่ 3306 5. ด.ช.จิรวัฒน์ กันกิม ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า ลำดับที่ 0178 6. ด.ญ.กมลทิพย์ ป้องดี ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ ลำดับที่ 1151 7. ด.ญ.จิราวัลย์ วังคีรี ต.พุทธบาท อ.ชนแดน ลำดับที่ 1131 8. ด.ช.ชนาธิป เมินชมภู ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน ลำดับที่ 0293 9. ด.ญ.เสาวลักษณ์ แก้วจิตร ต.ซับเปิบ อ.วังโป่ง ลำด

 

   อ่าน 58 ครั้ง