จดหมายข่าว
 จดหมายข่าว  


เรื่อง >>  วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 ประชุมพิจารณากลั่นกรองและจัดลำดับสำคัญรายชื่อโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2565

รายละเอียด >>  วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองและจัดลำดับสำคัญรายชื่อโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2565 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565 ระดับภาค ร่วมกับ คณะกรรมการระดับจังหวัด 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตากและเพชรบูรณ์ โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานการประชุม นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และศึกษาธิการจังหวัดทั้ง 5 จังหวัด ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องและผู้แทนจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เข้าร่วมสังเกตการณ์ ในครั้งนี้ผ่านระบบ(ZOOM) พร้อมทั้งตรวจวัดอูณหภูมิเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรคไวรัสโควิด -19(COVID) ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 พิษณุโลก

 

   อ่าน 56 ครั้ง