จดหมายข่าว
 จดหมายข่าว  


เรื่อง >>  วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 ประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อบูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดเพชรบูรณ์

รายละเอียด >>  วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อบูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมคณะผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์บูรณาการความร่วมมือรับฟังความคิดเห็น ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างความรู้ผู้ตรวจการสู่การพัฒนาชุมชน รับฟังบรรยายสรุปแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขของจังหวัดเพชรบูรณ์ รวมถึงการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคของจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องเมืองราด ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

 

   อ่าน 52 ครั้ง