จดหมายข่าว
 จดหมายข่าว  


เรื่อง >>  วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 ระชุมนิเทศการดำเนินการตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 2565

รายละเอียด >>  วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมประชุมนิเทศการดำเนินการตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2565 (ผ่านระบบ Zoom Meeting) ณ ห้องประชุม ศธจ.เพชรบูรณ์

 

   อ่าน 169 ครั้ง