จดหมายข่าว
 จดหมายข่าว  


เรื่อง >>  วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 ประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565

รายละเอียด >>  วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“ประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565 (ในรูปแบบของการประชุมแบบผสมผสานอยู่ในที่ประชุมและผ่านระบบ zoom)” โดยมี ผศ.ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมฯ ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นกรรมการและเลขานุการฯ พร้อมด้วย นางมณีรัฎ เทียมครู รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระ เช่น การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) จังหวัดเพชรบูรณ์ และการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกับการขับเคลื่อน SDGs .ระดับพื้นที่ การให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 พ.ศ.2566-2570 ห้องประชุม ศธจ.เพชรบูรณ์

 

   อ่าน 56 ครั้ง