จดหมายข่าว
 จดหมายข่าว  


เรื่อง >>  วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 การแสดงกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ด้วยการยกมือขวา “เราสู้

รายละเอียด >>  วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.39 น. ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ นางมณีรัฎ เทียมครู รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ นำคณะข้าราชการ บุคลากร ร่วมถ่ายภาพแสดงพลังปกป้ององค์กร โดยการแสดงกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ด้วยการยกมือขวา “เราสู้” เพื่อแสดงจุดยืน “ขอเสนอให้มีสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดใน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.....” ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

 

   อ่าน 50 ครั้ง