จดหมายข่าว
 จดหมายข่าว  


เรื่อง >>  วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (4 พฤษภาคม 2565) "จิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ"

รายละเอียด >>  วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ นำคณะบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (4 พฤษภาคม 2565) "จิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ" โดยมี นายอำนาจ แย้มศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย จิตอาสา904 วปร. หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ทหาร ตำรวจ พลเรือน ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน และประชาชนร่วมกิจกรรม ณ สระน้ำสาธารณประโยชน์ ม.12 ต.น้ำก้อ อ.หล่มสัก

 

   อ่าน 58 ครั้ง