จดหมายข่าว
 จดหมายข่าว  


เรื่อง >>  วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 ติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วน 5 ด้าน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 2

รายละเอียด >>  วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางมณีรัฎ เทียมครู รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะบุคลากร ร่วมรับการติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วน 5 ด้าน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 2 โดยมี นายชนะ สุ่มมาตย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการแนะแนว สพฐ. นางสาวสุวรรณ จุลมั่ง รักษาการนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ (เฉพาะด้านการศึกษา) ศธภ.17 และ คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ที่ลงพื้นที่ติดตามติดตามและประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วน 5 ด้าน เพื่อรับฟังความก้าวหน้าและปัจจัยความสำเร็จพร้อมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้แก่ 1.พาน้องกลับมาเรียนค้นหาติดตามเด็กตกหล่นและออกกลางคันกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา,กศน.ปักหมุด เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส 2.โรงเรียนคุณภาพ 3.อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ 4.ความปลอดภัยในสถานศึกษา 5.แก้ไขปัญหาหนี้สินครู ณ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สังกัด สพม.พช. และ โรงเรียนบ้านบ่อไทย สังกัด สพป.พช.3

 

   อ่าน 62 ครั้ง