จดหมายข่าว
 จดหมายข่าว  


เรื่อง >>  วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 “ประชุมสามัญสมาคมโรงเรียนเอกชนเพชรบูรณ์”

รายละเอียด >>  วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วม“ประชุมสามัญสมาคมโรงเรียนเอกชนเพชรบูรณ์” โดยมี ดร.บัณทิต ครุฑางคะ นากยกสมาคม พร้อมด้วย นางปุญญดา ชาวงค์ศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และคณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงแรมบูรพาโฮเต็ล

 

   อ่าน 48 ครั้ง