จดหมายข่าว
 จดหมายข่าว  


เรื่อง >>  วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 “ประชุมข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

รายละเอียด >>  วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“ประชุมข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 และกิจกรรมโครงการ“เสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ศธจ.เพชรบูรณ์” โดยมี ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานประชุม พร้อมด้วย นางมณีรัฎ เทียมครู รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ข้าราชการ และบุคลากร เข้าร่วมประชุม โดยการประชุมมีกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ พัฒนาจิตใจ,สรุปงานของทุกกลุ่มงาน, และชี้แจงตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการพัฒนาศักยภาพหน่วยงานสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ณ ห้องประชุม ศธจ.เพชรบูรณ์

 

   อ่าน 182 ครั้ง