จดหมายข่าว
 จดหมายข่าว  


เรื่อง >>  วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 ประชุม คณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 ”

รายละเอียด >>  วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“ประชุม คณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 ” (จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ รางวัลคุรุสดุดี/รางวัลครูผู้สอนดีเด่น/รางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น) โดยมี นางมณีรัฎ เทียมครู รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการคัดเลือกรางวัลฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรางวัลของคุรุสภาประจำปี2565 ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุม ศธจ.เพชรบูรณ์

 

   อ่าน 49 ครั้ง