จดหมายข่าว
 จดหมายข่าว  


เรื่อง >>  วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 ประชุมคณะทำงานเสริมสร้างคุณลักษณะลูกพ่อขุนผาเมืองสำหรับผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์

รายละเอียด >>  วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“ประชุมคณะทำงานเสริมสร้างคุณลักษณะลูกพ่อขุนผาเมืองสำหรับผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ (กิจกรรมที่ 1 โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ. : การเสริมสร้างคุณลักษณะลูกพ่อขุนผาเมืองสำหรับผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2565)” โดยมี ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานประชุม พร้อมด้วย ผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณากำหนดกรอบการดำเนินงาน/การนำเสนอรายละเอียดโครงการ/ทบทวนเสนอแนะข้อคิดเห็นการดำเนินโครงการฯ โดยการดำเนินโครงการฯมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาแนวทางในการเสริมสร้างและศึกษาพฤติกรรมบ่งชี้ของคุณลักษณะลูกพ่อขุนผาเมืองสำหรับผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ “ความเสียสละ ความกล้าหาญ ความชาญฉลาด” ณ ห้องประชุม ศธจ.เพชรบูรณ์

 

   อ่าน 169 ครั้ง