จดหมายข่าว
 จดหมายข่าว  


เรื่อง >>  วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2/2565

รายละเอียด >>  วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (คุรุสภาจังหวัดเพชรบูรณ์) จัด“ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2/2565” โดยมี ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรางวัลของคุรุสภาประจำปี 2565 ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุม ศธจ.เพชรบูรณ์

 

   อ่าน 57 ครั้ง