จดหมายข่าว
 จดหมายข่าว  


เรื่อง >>  วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 ลงพื้นที่การติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รายละเอียด >>  วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย นางมณีรัฎ เทียมครู รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะบุคลากร ร่วมลงพื้นที่การติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน ศึกษาธิการภาค 17 เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง และโรงเรียนอนุบาลน้ำหนาว เข้าร่วมรับการตรวจราชการฯ ณ พื้นที่อำเภอน้ำหนาว

 

   อ่าน 44 ครั้ง