จดหมายข่าว
 จดหมายข่าว  


เรื่อง >>  วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 ลงพื้นที่การติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รายละเอียด >>  วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ นางมณีรัฎ เทียมครู รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะบุคลากร ร่วมลงพื้นที่การติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน ศึกษาธิการภาค 17 เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเมตตาวิทยา และโรงเรียนทิพยาหล่มสัก เข้าร่วมรับการตรวจราชการฯ ณ พื้นที่อำเภอหล่มสัก

 

   อ่าน 30 ครั้ง