จดหมายข่าว
 จดหมายข่าว  


เรื่อง >>  วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 “พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565”

รายละเอียด >>  วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 07.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วม “พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์สามเณร จำนวน 45 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565” โดยมี นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ และฝ่ายตุลาการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนจิตอาสา และประชาชนชาวเพชรบูรณ์ ร่วมพิธี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ซึ่งการจัดกิจกรรมเป็นไปตามมาตรการป้องกันCOVID-19 อย่างเคร่งครัด ณ พุทธอุทยานเพชบุระ ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ >>กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2565 ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี ของพสกนิกรชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเป็นมิ่งขวัญ ของพสกนิกรชาวเพชรบูรณ์และชาวไทยสืบไป.

 

   อ่าน 21 ครั้ง