จดหมายข่าว
 จดหมายข่าว  


เรื่อง >>  วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 พิธีถวายราชสัการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

รายละเอียด >>  วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 17.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วม“พิธีถวายราชสัการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565” โดยมี นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ และฝ่ายตุลาการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนจิตอาสา และประชาชนชาวเพชรบูรณ์ ร่วมพิธี ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ >>เริ่มจาก หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ประกอบไปด้วย ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ มณฑลทหารบกที่ 36 กองพลทหารม้าที่ 1 ศาลเยาวชนและครอบครัว และศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ถวายพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง ถวายราชสักการะ หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี >จากนั้น นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วางพานพุ่ม ถวายธูปเทียนแพ และจุดเทียนมหามงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวนำผู้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และจุดเทียนชัยถวายพระพร เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลง “สดุดีจอมราชา” ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวนำ “ทรงพระเจริญ” 3 ครั้ง เป็นเสร็จพิธี สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชสมภพ เมื่อ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2521 และเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ทรงได้รับการสถาปนาเป็น สมเด็จพระราชินี ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน และเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสริยยศ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 

   อ่าน 119 ครั้ง