จดหมายข่าว
 จดหมายข่าว  


เรื่อง >>  วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 กิจกรรมการประกวดนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย (best Practice)

รายละเอียด >>  วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“กิจกรรมการประกวดนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย (best Practice) ด้านการบริหารการจัดการศึกษาผู้บริหารและด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยครูผู้สอน ตามแนวทางการต่อยอด ขยายผลและประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา ปี 2565” โดยมี ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย นางมณีรัฎ เทียมครู รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

 

   อ่าน 89 ครั้ง