จดหมายข่าว
 จดหมายข่าว  


เรื่อง >>  วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การศึกษา

รายละเอียด >>  วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นางขวัญนภา จันทร์ดี ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายพสกร ทวีทรัพย์ นักวิเคราะนโยบายและแผน เข้าร่วม “ประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การศึกษาและสร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนาการศึกษาในระดับภาคหรือกลุ่มจังหวัดสู่การปฏิบัติ สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 ปี 2565” โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน ศึกษาธิการภาค 17 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ พร้อมด้วย ศึกษาธิการจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรประชุม ณ ห้องประชุมโรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก

 

   อ่าน 18 ครั้ง