จดหมายข่าว
 จดหมายข่าว  


เรื่อง >>  วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อร่วมกันพัฒนาสมรรถนะทางด้านภาษาของบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในทุกระดับชั้น”

รายละเอียด >>  วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และนางสาววราภรณ์ ผึ่งผาย ผอ.กลุ่มนิเทศฯ เข้าร่วม“พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อร่วมกันพัฒนาสมรรถนะทางด้านภาษาของบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในทุกระดับชั้น” โดยมี ผศ.ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย ผอ.สพป.พช 1,2,3 และ ผอ.สพม.เพชรบูรณ์ เข้าร่วมลงนามข้อตกลงฯ ณ ห้องประชุมสีทอง ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์

 

   อ่าน 17 ครั้ง