จดหมายข่าว
 จดหมายข่าว  


เรื่อง >>  วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)

รายละเอียด >>  วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.09 น. ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิด “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ของ กศจ.จังหวัดเพชรบูรณ์” โดยมี นายกาเรียน ยืนยงชาติ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ เพื่อสร้างการรับรู้และแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึงการแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดอย่างยั่งยืน นำไปสู่จุดหมาย “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด” ณ ห้องประชุมพิสัณฑ์ปิ่นมาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์

 

   อ่าน 74 ครั้ง