จดหมายข่าว
 จดหมายข่าว  


เรื่อง >>  วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 “ประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ (ปส.กช.)”

รายละเอียด >>  วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด “ประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ (ปส.กช.)” โดยมี ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานประชุม พร้อมด้วย นางมณีรัฎ เทียมครู รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ ประธาน ปส.กช.จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการ ปส.กช.จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะผู้แทนผู้บริหาร/ครูโรงเรียนเอกชน นางปุญญดา ชาวงค์ศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนำแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด และเพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุม ศธจ.เพชรบูรณ์

 

   อ่าน 11 ครั้ง