จดหมายข่าว
 จดหมายข่าว  


เรื่อง >>  วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 “ลงพื้นที่ติดตามประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2565”

รายละเอียด >>  วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ “ลงพื้นที่ติดตามประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2565” โดย ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ สิบเอก อิทธิศักดิ์ เอี่ยมเย็น ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือฯ และคณะกรรมการติดตามฯ เข้าร่วมประเมิน พร้อมด้วย นางสุกัญญา จอมทิพย์ ผอ.รร.บ้านป่าบง คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประเมิน ณ โรงเรียนบ้านป่าบง สพป.พช.2

 

   อ่าน 14 ครั้ง