จดหมายข่าว
 จดหมายข่าว  


เรื่อง >>  วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 “ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 3/2565”

รายละเอียด >>  วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นางมณีรัฎ เทียมครู รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วม“ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 3/2565” โดยมี นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาวาระการประชุม อาทิเช่น การดำเนินการขั้นตอนที่ 7 การดำนำนักเรียนไปศึกษาดูงานและรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม การเตรียมตำแหน่งงานรองรับหลังการฝึกอบรม การสร้างรายได้ให้ผู้เข้ารับการฝึกในระหว่างการฝากฝึกในสถานประกอบกิจการ และการจัดทำเกียรติบัตรมอบแก่ภาคเอกชนผู้ร่วมสนับสนุนโครงการฯ ณ ห้องประชุม สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์

 

   อ่าน 13 ครั้ง