จดหมายข่าว
 จดหมายข่าว  


เรื่อง >>  วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 “ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และคู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาภาคเหนือ 2565 ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโป่งใส (ITA) “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”

รายละเอียด >>  วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ “ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และคู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาภาคเหนือ 2565 ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโป่งใส (ITA) “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาคเหนือ” โดยมี ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นายกาเรียน ยืนยงชาติ ผอ.กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ นางปุญญดา ชาวงค์ศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน นางสายชล สังขพันธ์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ ร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม ติดตาม การนำหลักสูตรต้านทุจริต และคู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา นำไปใช้ในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ณ รร.สำราญราษฎร์วิทยา/รร.ฤทัยทิพย์/กศน.อำเภอบึงสามพัน/กศน.อำเภอหนองไผ่

 

   อ่าน 13 ครั้ง