จดหมายข่าว
 จดหมายข่าว  


เรื่อง >>  วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 “ประชุมข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2565”

รายละเอียด >>  วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 08..0 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“ประชุมข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2565” โดยมี ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานประชุม พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ศธจ.เพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุม โดยการประชุมมีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ พัฒนาจิตใจ,สรุปงานของทุกกลุ่มงาน, และพิจารณาส่งแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและความโปร่งใส OIT ปี 2565 ณ ห้องประชุม ศธจ.เพชรบูรณ์

 

   อ่าน 13 ครั้ง