จดหมายข่าว
 จดหมายข่าว  


เรื่อง >>  วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 “ลงพื้นที่ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาระดับภาค ประจำปี 2565”

รายละเอียด >>  วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย นางมณีรัฎ เทียมครู รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะบุคลากร ร่วม“ลงพื้นที่ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาระดับภาค ประจำปี 2565” โดยมี ว่าที่พันตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน ศึกษาธิการภาค17 เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะติดตามฯ ศธภ.17 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการฯรับฟังความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และตรวจเยี่ยมชม“ห้องเรียนอาชีพ”ของวิทยาลัยการอาชีพชนแดน ณ ศธจ.เพชรบูรณ์ และวิทยาลัยการอาชีพชนแดน

 

   อ่าน 26 ครั้ง