จดหมายข่าว
 จดหมายข่าว  


เรื่อง >>  วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 “ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในประบรมราชินูปถัมภ์ ของจังหวัดเพชรบูรณ์”

รายละเอียด >>  วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ “ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในประบรมราชินูปถัมภ์ ของจังหวัดเพชรบูรณ์” โดยมี นางปุญญดา ชาวงค์ศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมด้วย ส.ต.ท.สุชาติ สุวรรณเลิศ รองผอ.สพม.เพชรบูรณ์ นางอัญชัญ นานาพร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อติดตามดูแลความประพฤติ ผลการเรียน ความเป็นอยู่ ปัญหาอุปสรรคของเยาวชนผู้รับทุน และนำข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่นำเสนอรายงานให้มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ทราบต่อไป ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี/โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)

 

   อ่าน 42 ครั้ง