จดหมายข่าว
 จดหมายข่าว  


เรื่อง >>  วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

รายละเอียด >>  วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ “ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในประบรมราชินูปถัมภ์ ของจังหวัดเพชรบูรณ์” โดยมี นางปุญญดา ชาวงค์ศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมด้วย นางพรหมภัสสร อยู่พืช ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางอัญชัญ นานาพร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางผุสดี วงษ์แสง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อติดตามดูแลความประพฤติ ผลการเรียน ความเป็นอยู่ ปัญหาอุปสรรคของเยาวชนผู้รับทุนและนำข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่นำเสนอรายงานให้มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ทราบต่อไป ณ โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี และ โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ อำเภอบึงสามพัน

 

   อ่าน 157 ครั้ง