จดหมายข่าว
 จดหมายข่าว  


เรื่อง >>  วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 “นิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง)”

รายละเอียด >>  วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินการ “นิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง)” โดยมี นางปุญญดา ชาวงค์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และนายสมบูรณ์ จันทา นักวิชาการศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับและนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาด ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง)

 

   อ่าน 26 ครั้ง