จดหมายข่าว
 จดหมายข่าว
ที่ วัน เดือน ปี ภาพ ชื่อเรื่อง / ไฟล์แนบ
1 03 กุมภาพันธ์ 2566 วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 พิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นอำเภอหนองไผ่   [03 กุมภาพันธ์ 2566]   อ่าน  ครั้ง

2 02 กุมภาพันธ์ 2566 วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 “เดินแบบผ้าไทย สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน เหล่าไทเพชรบูรณ์ ในงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2566”   [02 กุมภาพันธ์ 2566]   อ่าน  ครั้ง

3 01 กุมภาพันธ์ 2566 วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565   [01 กุมภาพันธ์ 2566]   อ่าน  ครั้ง

4 31 มกราคม 2566 วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 ประชุม กศจ.เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2566   [31 มกราคม 2566]   อ่าน  ครั้ง

5 31 มกราคม 2566 วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 “ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2566”   [31 มกราคม 2566]   อ่าน  ครั้ง

6 31 มกราคม 2566 วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 การแสดงบนเวทีกลางงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ 2566   [31 มกราคม 2566]   อ่าน 1 ครั้ง

7 30 มกราคม 2566 วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมประกอบการอนุญาตใช้อาคารเรียน   [30 มกราคม 2566]   อ่าน 1 ครั้ง

8 30 มกราคม 2566 วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 พิธีลงนาม MOU ขับเคลื่อนโครงการเพชรบูรณ์พอเพียง ระยะ 3   [30 มกราคม 2566]   อ่าน 2 ครั้ง

9 30 มกราคม 2566 วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 “พิธีเปิดงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2566”   [30 มกราคม 2566]   อ่าน 1 ครั้ง

10 27 มกราคม 2566 วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 “พิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เนื่องในงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2566”   [27 มกราคม 2566]   อ่าน 4 ครั้ง

11 27 มกราคม 2566 วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 พิธีเปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 2   [27 มกราคม 2566]   อ่าน 5 ครั้ง

12 26 มกราคม 2566 วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 “ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สถานการณ์ยาเสพติดของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา (โต๊ะข่าวที่ 5) ครั้งที่ 1/2566”   [26 มกราคม 2566]   อ่าน 4 ครั้ง

13 25 มกราคม 2566 วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 “พิธีเปิดงานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2565”   [25 มกราคม 2566]   อ่าน 4 ครั้ง

14 25 มกราคม 2566 วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (101 ปี ยุวกาชาดไทย)   [25 มกราคม 2566]   อ่าน 5 ครั้ง

15 24 มกราคม 2566 วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการ โครงการเพชรบูรณ์พอเพียง   [24 มกราคม 2566]   อ่าน 4 ครั้ง

16 24 มกราคม 2566 วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 พิธีเชิญชุดกันหนาวพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวและหน่วยแพทย์พระราชทาน   [24 มกราคม 2566]   อ่าน 4 ครั้ง

17 24 มกราคม 2566 วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบเบิกจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์   [24 มกราคม 2566]   อ่าน 5 ครั้ง

18 21 มกราคม 2566 วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน   [21 มกราคม 2566]   อ่าน 4 ครั้ง

19 20 มกราคม 2566 วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 การอบรมนักเรียนแกนนำป้องกันแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น   [20 มกราคม 2566]   อ่าน 4 ครั้ง

20 19 มกราคม 2566 วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 “พิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นอำเภอวิเชียรบุรี”   [19 มกราคม 2566]   อ่าน 4 ครั้ง

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 [ถัดไป] [สุดท้าย]