จดหมายข่าว
 จดหมายข่าว
ที่ วัน เดือน ปี ภาพ ชื่อเรื่อง / ไฟล์แนบ
1 15 สิงหาคม 2565 วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 ประชุมสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญคุณลักษณะลูกพ่อขุนผาเมืองสำหรับผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ระดับมัธยมศึกษา   [15 สิงหาคม 2565]   อ่าน 22 ครั้ง

2 12 สิงหาคม 2565 วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 “พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ สามเณร 91 รูป และพิธีทางศาสนามหามงคล 3 ศาสนา   [12 สิงหาคม 2565]   อ่าน 25 ครั้ง

3 11 สิงหาคม 2565 วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค   [11 สิงหาคม 2565]   อ่าน 20 ครั้ง

4 11 สิงหาคม 2565 วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา ปลูกต้นไม้” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565”   [11 สิงหาคม 2565]   อ่าน 35 ครั้ง

5 10 สิงหาคม 2565 วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 “ประชุมคณะกรรมการพัฒนาความรู้ความเข้าใจคณะกรรมการปฐมวัยสู่มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ”   [10 สิงหาคม 2565]   อ่าน 22 ครั้ง

6 10 สิงหาคม 2565 วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 ประชุมชี้แจงการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 (ประเทศไทย)   [10 สิงหาคม 2565]   อ่าน 16 ครั้ง

7 09 สิงหาคม 2565 วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 ประชุมสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญคุณลักษณะลูกพ่อขุนผาเมืองสำหรับผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ระดับประถมศึกษา   [09 สิงหาคม 2565]   อ่าน 19 ครั้ง

8 09 สิงหาคม 2565 วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 “ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565”   [09 สิงหาคม 2565]   อ่าน 17 ครั้ง

9 08 สิงหาคม 2565 วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 “ประชุมสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญคุณลักษณะลูกพ่อขุนผาเมืองสำหรับผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ระดับปฐมวัย   [08 สิงหาคม 2565]   อ่าน 18 ครั้ง

10 01 สิงหาคม 2565 วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 พิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล นื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565   [01 สิงหาคม 2565]   อ่าน 21 ครั้ง

11 28 กรกฎาคม 2565 วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 “พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ สามเณร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565”   [28 กรกฎาคม 2565]   อ่าน 23 ครั้ง

12 27 กรกฎาคม 2565 วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 “กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565”   [27 กรกฎาคม 2565]   อ่าน 26 ครั้ง

13 25 กรกฎาคม 2565 วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 “โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565”   [25 กรกฎาคม 2565]   อ่าน 24 ครั้ง

14 21 กรกฎาคม 2565 วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2565 ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 8/2565   [21 กรกฎาคม 2565]   อ่าน 33 ครั้ง

15 21 กรกฎาคม 2565 วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 “พิธีมอบสิ่งของจิตอาสาพระราชทาน (หมวกและผ้าพันคอ)”   [21 กรกฎาคม 2565]   อ่าน 25 ครั้ง

16 19 กรกฎาคม 2565 วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 “ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2565” “ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2   [19 กรกฎาคม 2565]   อ่าน 35 ครั้ง

17 11 กรกฎาคม 2565 วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 “ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา 2565”   [11 กรกฎาคม 2565]   อ่าน 41 ครั้ง

18 11 กรกฎาคม 2565 วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 “โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ปีงบประมาณ 25654”   [11 กรกฎาคม 2565]   อ่าน 27 ครั้ง

19 07 กรกฎาคม 2565 วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 “นิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง)”   [07 กรกฎาคม 2565]   อ่าน 26 ครั้ง

20 06 กรกฎาคม 2565 วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ   [06 กรกฎาคม 2565]   อ่าน 27 ครั้ง

[หน้าแรก] [หน้าก่อน] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 [ถัดไป] [สุดท้าย]