ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์
ที่ วัน เดือน ปี ชื่อเรื่อง
1 16 พฤศจิกายน 2565 ประกาศรายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 จังหวัดเพชรบูรณ์   อ่าน 212 ครั้ง

2 16 พฤศจิกายน 2565 ประชาสัมพันธ์ "การแจ้งเบาะแสการทุจริตของ สำนักงาน ป.ป.ท."   อ่าน 216 ครั้ง

3 16 พฤศจิกายน 2565 ประชาสัมพันธ์ "การคัดเลือกผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2566"   อ่าน 250 ครั้ง

4 14 พฤศจิกายน 2565 ประชาสัมพันธ์ "การรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2566"   อ่าน 210 ครั้ง

5 14 พฤศจิกายน 2565 ประชาสัมพันธ์การเข้ารับคัดเลือกสตี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566   อ่าน 233 ครั้ง

6 08 พฤศจิกายน 2565 รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์   อ่าน 614 ครั้ง

7 08 พฤศจิกายน 2565 ประชาสัมพันธ์ "โครงการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกนานาชาติ IRO 2022"   อ่าน 235 ครั้ง

8 08 พฤศจิกายน 2565 ประชาสัมพันธ์ "ขอขยายเวลารับสมัคร กิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า"   อ่าน 236 ครั้ง

9 02 พฤศจิกายน 2565 ประชาสัมพันธ์ "การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2566"   อ่าน 233 ครั้ง

10 02 พฤศจิกายน 2565 ประชาสัมพันธ์ "การให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2566"   อ่าน 228 ครั้ง

11 02 พฤศจิกายน 2565 ประชาสัมพันธ์ "ประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส. ที่ถูกเสนอถอนชื่อออกจากการเป็นสมาชิก กรณีค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป"   อ่าน 193 ครั้ง

12 02 พฤศจิกายน 2565 ประชาสัมพันธ์ "การเปลี่ยนแปลงวิธีการทดรองจ่ายค่าเบี้ยประกัน และทางเลือกกรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกัน"   อ่าน 196 ครั้ง

13 02 พฤศจิกายน 2565 ประชาสัมพันธ์ "การขอขยายเวลาชะชอการดำเนินการทางกฎหมายของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษา"   อ่าน 211 ครั้ง

14 02 พฤศจิกายน 2565 ประชาสัมพันธ์ "ประกาศรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2566"   อ่าน 194 ครั้ง

15 28 ตุลาคม 2565 ประชาสัมพันธ์ "ช่องทางการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู"   อ่าน 245 ครั้ง

16 28 ตุลาคม 2565 ประชาสัมพันธ์ "งานสวัสดิการร้านค้า สถานประกอบการส่วนลดค่าครองชีพ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา"   อ่าน 199 ครั้ง

17 27 ตุลาคม 2565 รายงานประจำปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 2   อ่าน 221 ครั้ง

18 26 ตุลาคม 2565 รับสมัครนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ และกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ "เยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า"   อ่าน 193 ครั้ง

19 20 ตุลาคม 2565 ประชาสัมพันธ์ "งานถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565"   อ่าน 230 ครั้ง

20 18 ตุลาคม 2565 เผยแพร่รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์   อ่าน 243 ครั้ง

[หน้าแรก] [หน้าก่อน] 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 [ถัดไป] [สุดท้าย]