ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์
ที่ วัน เดือน ปี ชื่อเรื่อง
1 12 มีนาคม 2567 การดำเนินการตามพิธีการทางการทูต   อ่าน 93 ครั้ง

2 12 มีนาคม 2567 ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมไฟป่า และขอความร่วมมือห้ามเผาโดยเด็ดขาด ในท้องที่จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑)   อ่าน 83 ครั้ง

3 08 มีนาคม 2567 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน   อ่าน 183 ครั้ง

4 08 มีนาคม 2567 ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมไฟป่า และขอความร่วมมือห้ามเผาโดยเด็ดขาด ในท้องที่จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑)   อ่าน 94 ครั้ง

5 07 มีนาคม 2567 รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์   อ่าน 97 ครั้ง

6 16 กุมภาพันธ์ 2567 การสมัครและคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ   อ่าน 115 ครั้ง

7 13 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผลการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ศรีเทพเมืองมรดกโลก” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567   อ่าน 102 ครั้ง

8 12 กุมภาพันธ์ 2567 ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดคลิปเตือนภัยหลอกลงทุนในตลาดทุน รู้ทันมิจ ฉุกคิดก่อนลงทุน   อ่าน 86 ครั้ง

9 12 กุมภาพันธ์ 2567 การเผยแพร่และตอบแบบสอบถามความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   อ่าน 110 ครั้ง

10 09 กุมภาพันธ์ 2567 รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2567 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์   อ่าน 133 ครั้ง

11 07 กุมภาพันธ์ 2567 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ.2567 จังหวัดเพชรบูรณ์   อ่าน 98 ครั้ง

12 18 มกราคม 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ "ศรีเทพเมืองมรกดโลก" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567   อ่าน 137 ครั้ง

13 09 มกราคม 2567 รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์   อ่าน 151 ครั้ง

14 26 ธันวาคม 2566 ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดวาดภาพ “ศรีเทพ เมืองมรดกโลก”   อ่าน 237 ครั้ง

15 26 ธันวาคม 2566 ประชาสัมพันธ์ "ผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนกิจกรรม วัฒนธรรมวินิต ประจำปี พ.ศ. 2567 จังหวัดเพชรบูรณ์"   อ่าน 149 ครั้ง

16 21 ธันวาคม 2566 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การตรวจคัดกรองต้อกระจกผู้ป่วยสิทธิราชการ ข้ารชการบำนาญ ญาติสายตรง   อ่าน 182 ครั้ง

17 19 ธันวาคม 2566 ประชาสัมพันธ์ "การรับสมัครนักศึกษา สถาบันการบินพลเรือน"   อ่าน 149 ครั้ง

18 19 ธันวาคม 2566 ประชาสัมพันธ์ "ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการจัดทำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการประถมศึกษา/หลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิต"   อ่าน 151 ครั้ง

19 19 ธันวาคม 2566 ประชาสัมพันธ์ "มาตรการในการดูแลประชาชนด้าน สุขภาพ"   อ่าน 156 ครั้ง

20 19 ธันวาคม 2566 ประชาสัมพันธ์ "เจ้าผู้ครองรัฐคูเวต เสด็จสรรคต"   อ่าน 221 ครั้ง

[หน้าแรก] [หน้าก่อน] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 [ถัดไป] [สุดท้าย]